การใช้งานโหมด Viewerสำหรับฟีเจอร์หรือโหมด Viewer ในโปรแกรมแต่งรูป Photoscape นั้น มีความสามารถในการช่วยจัดการรูปภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรูปภาพทั้งหมดภายในคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น สามารถดูได้ทั้งภาพขนาดใหญ่ หรือดูได้ในโหมดต่างๆ

สำหรับการดูรูปภาพในโหมด Viewer
1. อย่างแรกเลยให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะดูรูปภาพ
2. คลิกเลือก thumbnail image ของรูปภาพที่จะดู เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเลือกดูรูปภาพภายในคอมพิวเตอรได้ง่ายๆ

การใช้งาน Folder Buttons

ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงไอคอนต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งจะแสดงไอคอนต่างๆ โดยจะอธิบายการใช้งานให้สามารถเข้าใจได้ดังนี้
① – รูปโฟลเดอร์อันแรก จะเป็นการโชว์โฟลเดอร์สำหรับเลือกรูปในการดู พร้อมทั้งสามารถแอดรูปเพิ่มเข้าไปได้
② – เป็นโหมดการสลับดูรูปภาพในขนาดหน้าจอต่างๆ และเป็นการรีเฟชรรูปด้วย
③ – เปิดใช้งานโฟลเดอร์
④ – ดูรูปภาพในขนาดต่างๆ โดยสามารถเลือกรูปภาพได้ ในโหมดแบบต่างๆ พร้อมแสดงรายละเอียดรูปภาพ

① ดูแบบสไลด์โชว์
② Full Screen ดูแบบเต็มหน้าจอ
③ ออกจากการแสดงข้อมูล
④ Delete Photo (Del) ลบรูปภาพ
⑤ Print สั่งปริ๊นรูปภาพ
⑥ หมุนรูปภาพแบบ 90 degrees CCW
⑦ หมุนรูปภาพแบบ 90 degrees CW